Zpracovávám

Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž bude probíhat na území České republiky.

 1. Soutěž trvá od 6.6.2024 do 20.6.2024.
 2. Cenu získají náhodní soutěžící, kteří budou vylosováni.
 3. Účast v Soutěži je podmíněna odesláním vyplněného soutěžního formuláře na soutěžní stránce.
 4. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.  

 

  Seznam výher:

  1. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  2. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  3. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  4. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  5. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  6. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  7. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  8. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  9. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  10. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Střední na 90 dnů 
  11. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů  
  12. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  13. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  14. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  15. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  16. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  17. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  18. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  19. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  20. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Sport na 90 dnů 
  21. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  22. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  23. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  24. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  25. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  26. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  27. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  28. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 
  29. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů  
  30. dárkový poukaz na službu Telly - balíček Red na 90 dnů 

  Ceny je nutné využít do 30.6.2024. Po tomto datu jejich platnost zaniká.

   

  Účast v soutěži

  1. Účastník soutěže odešle svou odpověď prostřednictvím webového formuláře na adrese soutěže přičemž vyplní do formuláře rovněž e-mailovou adresu pro odeslání případné výhry, čímž získává nárok na zařazení do soutěže.
  2. Soutěže se lze zúčastnit pouze jednou z jednoho soutěžního e-mailu. Opakované pokusy o účast budou z losování vyloučeny.

    

   Hodnocení

   Výhru získají náhodně vylosovaní soutěžící.

    

   Kontaktování výherců

   1. Soutěžící je o výhře informován na Facebook stránce Givery.cz zde https://www.facebook.com/givery.cz/  či prostřednictvím e-mailu po skončení soutěže.
   2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

    

   Všeobecná ustanovení

   1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své odpovědi mimo dobu trvání soutěže.
   2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.
   3. E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
   4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
   5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
   6. Rozesílání výher bude probíhat elektronicky nebo přes Českou poštu v České republice a Slovenskou poštu po skončení soutěže. 
   7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.
   8. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

    

   Zpracování osobních údajů

   Osobní údaje poskytnuté soutěžící budou zpracovávány na základě tzv. oprávněného zájmu, kdyžúčelem je uskutečnění této soutěže dle těchto pravidel. Ze strany pořadatele, společnosti EGIT s.r.o., který je správcem, dojdeke zpracování poskytnutých osobních údajů odpovídajícím způsobem, a to v rozsahu jméno a příjmení a e-mail.

   Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže,kontrolu soutěže a předání výher.

   Právním titulem zpracování je oprávněný zájem.

   Doba zpracování je doba trvání doba trvání soutěže a dále maximálně 2 měsíce po skončení soutěže, resp. po provedení slosování. Poté budou osobní údaje správcem zlikvidovány. Způsob prováděného zpracování je ruční, elektronický, a částečně automatizovaný.

   Informace o způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR jsou dostupné na www.givery.cz/ochrana-osobnich-udaju/.