Zpracovávám

Ochrana osobních údajů

V následujícíh dokumentech naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům a komu je můžeme předávat:


Zabezpečení osobních údajů a ukládání hesel

Bezpečnost vašich osobních údajů, stejně jako zakoupených poukazů, je pro nás prioritou. Proto pravidelně vylepšujeme úroveň zabezpečení našich webových stránek a poskytovaných služeb. Mezi vybraná zabezpečení patří:

  • uložení všech dat na serverech v moderních a zabezpečených datacentrech s nonstop fyzickou ostrahou
  • šifrování komunikace mezi našimi servery a vaším prohlížečem pomocí certifikátu od Let's Encrypt autority
  • implementace HSTS politiky, proto akceptujeme pouze šifrované HTTPS požadavky
  • implementace Content Security Policy (CSP), abychom zamezili spuštění škodlivého obsahu ve vašem prohlížeči, který by mohl odcizit zakoupené poukazy
  • vaše hesla neukládáme, ukládáme pouze jejich otisk vytvořený funkcí bcrypt BCRYPT s parametrem cost=12, díky které nelze vaše heslo převést zpět do čitelné podoby