Zpracovávám

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost EGIT s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČ: 28121112, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264488 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • adresa a stát doručení
  • telefonní číslo
  • IP adresa a informace o zařízení používaném k přístupu na web
  • unikátní kódy slevových a dárkových karet
  • informace o provedené platbě
 2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu a stát doručení, telefonní číslo a informace o provedené platbě je nutné zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

  Unikátní kódy slevových a dárkových karet je nutné zpracovat pro účely uplatnění slevy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

  IP adresa a informace o zařízení používaném k přístupu na web budou zpracovány za účelem prevence kyberkriminality a trestné činnosti. Takové zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, tedy dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku. Tyto údaje budou za těmito účely zpracovány po dobu 3 let

 3. Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. poskytovatel softwaru Google Analytics, Google AdWords a Google Data Studio, společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA,
  2. společnost Facebook Inc., se sídlem 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA,
  3. společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685,
  4. společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 02387727,
  5. společnost ECOMAIL.CZ, se sídlem Na Zderaze 15, 120 00, Praha 2, IČO: 02762943,
  6. poskytovatelé platebních služeb,
  7. poskytovatelé přepravních služeb,
  8. poskytovatelé software pro zákaznickou podporu,
  9. vydavatelé poukazů,
  10. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.